Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • BOD là gì? Chức năng và nhiệm vụ của BOD

    09:52 - 15/09/2019

    BOD là viết tắt của cụm từ Board of Directors còn có nghĩa là 'Ban giám đốc'. BOD gồm Giám đốc đối nội, Giám đốc đối ngoại và Chủ tịch là những người đóng vai trò quan trọng trong công ty.