Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bồi thường, hỗ trợ sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung đạt hơn 97%

    20:29 - 17/10/2017

    (VOH) - Đến nay, về cơ bản hoàn thành việc bồi thường, các dự án đang được triển khai, chỉ còn 3% chi trả bồi thường chưa xong vì lý do khách quan.