VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Tuổi trẻ TPHCM và tuổi trẻ tỉnh Osaka cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hữu nghị để góp phần tích cực vào củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai địa phương.