Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Các loại vàng và cách phân biệt vàng thật - vàng giả

    08:27 - 02/10/2019

    Đầu tư vào vàng cũng là một hình thức đầu tư phổ biến. Bởi vì đầu tư vàng khá an toàn, ít rủi ro.