Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cần chính sách đặc biệt thu hút và giữ chân người tài

    20:26 - 05/09/2018

    (VOH) - Ủy ban MTTQ  Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án về chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt.