Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cải tiến bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề khó khăn nên phải có bước đi thận trọng

    08:08 - 08/11/2019

    (VOH) - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết, việc cải tiến bộ máy, tinh giản biên chế là vấn đề khó khăn, chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh ...