VOH default thumbnail
 - 
"Muốn bớt cỏ dại, hãy trồng thật nhiều hoa. Muốn đời đầy quả ngọt, cần lòng nhân ái, sự tử tế muôn nơi. ".