Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Điểm tin 24 giờ 08/02/2017: Từ năm 2018, đóng bảo hiểm xã hội theo tổng thu nhập

    17:48 - 08/02/2017

    (VOH) - Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định ...