VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Sáng 15/3, Liên đoàn Lao động TP tuyên dương 96 cán bộ nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu.