Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tăng cường kiểm tra, bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị tại TPHCM

    10:11 - 21/11/2019

    (VOH) - UBND TPHCM yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo về công tác bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP.