Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Việt Nam tăng 4 bậc cạnh tranh du lịch, xếp cao hơn Brunei (vị thứ 72) và Philippines

    21:20 - 14/09/2019

    (VOH) - Việt Nam vừa tăng 4 bậc về năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch, từ hạng 67/136 lên hạng 63/140 so với năm 2017.