Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tại Việt Nam, sẽ có trường đào tạo hướng dẫn viên du lịch quốc tế

    14:16 - 23/03/2019

    (VOH) - Trường sẽ mở thêm 2 chuyên ngành đào tạo đang rất thiếu ở Việt Nam hiện nay là Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và Thương mại điện tử.