Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bồi dưỡng kiến thức cho 95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13

    14:53 - 06/08/2019

    95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 sẽ học tập tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong 2 tháng rưỡi.