Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sẽ cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản an toàn

    10:28 - 04/05/2016

    Sẽ cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác tại vùng biển an toàn là hướng dẫn trong nhóm các biện pháp ứng phó tình trạng hải sản chết bất thường tại các tỉnh miền Trung.