VOH default thumbnail
 - 
Thuốc 'Trung Quốc làm từ thịt người’ không được cấp phép lưu hành ở Việt Nam.