Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trung Quốc có 16 thành phố trong "Câu lạc bộ nghìn tỷ Nhân dân tệ"

    06:33 - 20/02/2019

    Các thành phố thuộc "Câu lạc bộ nghìn tỷ Nhân dân tệ" tại Trung Quốc đã lên con số 16.