Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020

    05:46 - 03/01/2020

    (VOH) - Ngày đầu tiên của năm mới (1/1/2020), Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước ...