VOH default thumbnail
 - 
Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Bolton cho biết chiến lược mới sẽ cung cấp cho các cơ quan liên bang những hướng dẫn về cách tự vệ cũng như bảo vệ dữ liệu riêng tư của người dân Mỹ.