Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chỉnh đốn Đảng theo Di chúc Bác Hồ: Bắt đầu từ công tác cán bộ

  06:41 - 01/09/2019

  Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, các quy trình trong công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và dân chủ hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

  Công tác kiểm tra, giám sát tạo bước chuyển lớn về chỉnh đốn Đảng

  07:58 - 13/01/2018

  Ngày 12/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ ...

  Để Nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống

  08:16 - 03/02/2017

  (VOH) - Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu ...