Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chính phủ Mozambique và phe đối lập chấm dứt 27 năm thù địch

    06:32 - 02/08/2019

    Tổng thống Mozambique và lãnh đạo đảng đối lập đã ký thỏa thuận được xem là “khoảnh khắc lịch sử," khẳng định hy vọng của các bên liên quan về một tương lai tương sáng cho đất nước.