Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đề xuất tỉ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn còn 30%

    18:32 - 12/04/2019

    Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra 2 phương án giảm dần tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn từ mức 40% hiện nay xuống mức 30% vào năm 2021 hoặc 2022.