Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xử lý cho thanh long nghịch vụ

    18:15 - 27/04/2018

    (VOH) - Mùa thanh long tự nhiên là từ tháng 4 tới tháng 9, tuy nhiên, vào mùa nghịch, một số nhà vườn đã dùng kỹ thuật chong đèn tạo quả trái vụ để chủ động thu hoạch, nâng cao hiệu quả kinh ...