Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phòng karaoke không được chốt cửa!?

    10:57 - 04/03/2019

    Dự thảo nghị định quản lý dịch vụ karaoke, vũ trường nêu các cơ sở kinh doanh này không được chốt cửa phòng hát, không được đặt khóa hoặc thiết bị báo động,..