Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xem xét thi hành kỷ luật các ông Chu Hảo và Tất Thành Cang

    16:52 - 15/11/2018

    Tại kỳ họp lần thứ 31, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật hai đồng chí Chu Hảo và Tất Thành Cang.