Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Họp Quốc hội sáng 13/11: Thẩm tra báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng năm 2018

    11:04 - 13/11/2018

    Sáng 13/11, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018.