VOH default thumbnail
 - 
Ông Thaoh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai bị cách hết các chức vụ trong Đảng vì buông lỏng công tác chỉ đạo, để mất rừng liên tục và vi phạm nguyên tắc tài chính.