Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Người thứ ba trên thế giới khỏi bệnh HIV

    08:15 - 08/03/2019

    Một nhóm bác sĩ ở Hà Lan cho biết vừa chữa thành công người HIV thứ ba và rất có thể bệnh nhân thứ tư, năm "đang rất gần".