Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đại học Quốc tế đạt chuẩn kiểm định AUN-QA cấp cơ sở giáo dục

    07:54 - 09/02/2019

    (VOH) - Trường Đại học Quốc tế vừa được tổ chức AUN thông báo trường đã đạt chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA.