Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Xây dựng Chương trình hành động phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

  14:39 - 30/01/2019

  (VOH) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan khẩn trương rà soát dự thảo Chương trình hành động tổng thể.

  Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa

  17:27 - 29/10/2018

  Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên,...

  Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam

  15:32 - 15/06/2018

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025.

  Đơn vị bầu cử số 4 - Quận 5, Quận 10, Quận 11: Vương Thanh Liễu

  05:42 - 18/05/2016

  (VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

  Đơn vị bầu cử số 6 - Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận: Vũ Văn Chiến

  05:41 - 18/05/2016

  (VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

  Đơn vị bầu cử số 6 - Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận: Trương Trọng Nghĩa

  20:30 - 17/05/2016

  (VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

  Đơn vị bầu cử số 2 - Quận 7, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ: Trương Quốc Hưng

  20:06 - 17/05/2016

  (VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

  Đơn vị bầu cử số 7 - Quận 2, Quận 9, Quận Thủ Đức: Trịnh Ngọc Thúy

  20:09 - 17/05/2016

  (VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

  Đơn vị bầu cử số 10 - Quận 8, Huyện Bình Chánh: Trần Hoàng Ngân

  16:37 - 17/05/2016

  (VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

  Đơn vị bầu cử số 1 - Quận 1, Quận 3, Quận 4: Trần Đại Quang

  16:14 - 17/05/2016

  (VOH) - Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).