Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hoàng gia Thái không ủng hộ Công chúa Ubolratana tham gia chính trường

    06:45 - 09/02/2019

    Công báo Hoàng gia Thái Lan có đoạn: "Đưa một thành viên gia đình hoàng gia cấp cao vào hệ thống chính trị là việc đi ngược lại truyền thống hoàng gia và văn hóa đất nước... nó không thích ...