Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trao công hàm phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế

    19:54 - 25/07/2019

    Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã trao công hàm phản đối cho phía Trung Quốc, yêu cầu rút ngay khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.