Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Mở màn tháng cao điểm: TPHCM xử phạt hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông

    21:24 - 15/07/2019

    (VOH) - Thời gian thực hiện cao điểm là từ 15/7/2019 đến 14/8/2019 và được chia thành 02 đợt: Đợt 1 từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 29/7/2019 và đợt 2 từ ngày 30/7/2019 đến hết ngày 14/8/2019.