VOH default thumbnail
 - 
Theo các chủ cửa hàng, lượng heo quay ở Sài Gòn bán ra năm nay tăng 30% so với năm ngoái.