VOH default thumbnail
(VOH) - Một chiến thắng đầy thuyết phục không chỉ riêng Lê Nguyệt Minh, mà còn là nỗ lực của toàn đội TPHCM.