VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS), Anh quốc, công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2019 cho 1011 đại học hàng đầu thế giới (QS World 2019).