Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Facebook đã làm gì với mỗi bức ảnh bạn đăng lên?

    16:35 - 20/07/2019

    Với mỗi bức ảnh người dùng đăng lên nền tảng, Facebook sẽ nhúng mã theo dõi bí mật để thu thập mọi động thái liên quan tới nó rồi sử dụng cho nhiều mục đích, trong đó có quảng cáo.