Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Facebook gỡ bỏ 687 trang, tài khoản trước thềm tổng tuyển cử ở Ấn Độ

    17:41 - 01/04/2019

    Facebook cho biết đã gỡ bỏ 687 trang và tài khoản được liên kết với đảng Quốc đại (INC) - đảng đối lập chính của Ấn Độ, chỉ vài ngày trước khi cuộc tổng tuyển cử bắt đầu ở nước này.