VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Kem đánh răng có nhiều lợi ích làm sạch chứ không chỉ đơn giản là để đánh răng.