Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Canada thiết lập khu vực biển được bảo vệ ở vùng Bắc Cực

    06:34 - 03/08/2019

    Băng tan chảy và giao thông hàng hải đang đe dọa nhiều loài động thực vật ngoài khơi bờ biển của đảo Baffin ở quần đảo Bắc Cực của Canada.