Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

    20:25 - 16/05/2019

    (VOH) – Chỉ tiêu đề ra là đến năm 2020 tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85% trong tổng số lao động đang làm việc với chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn của cộng đồng kinh tế ...