Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM chủ động phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, đề phòng cháy rừng

    14:48 - 17/05/2019

    (VOH) - 'Các đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy ...