Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Công chức không tổ chức du xuân, tiệc tùng ảnh hưởng tới công vụ

    06:20 - 13/02/2019

    Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, tập trung giải quyết công việc ngay trong ngày làm việc đầu tiên, không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến hiệu quả ...