Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • HDBank tăng cường triển khai sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Nhật Bản

    11:29 - 13/12/2018

    (VOH) - HDBank và Tổ chức Tài chính Nhật Bản vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện tai TP.HCM.