Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng tuyển cử ở Thái Lan: Các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa

    19:15 - 24/03/2019

    Lúc 17 giờ (giờ địa phương) ngày 24/3, hoạt động bỏ phiếu kết thúc trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Thái Lan kể từ khi quân đội lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính hồi năm 2014.