Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam dự Diễn đàn chính trị Á-Âu lần 3

    20:32 - 07/04/2019

    Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia tích cực các cuộc thảo luận, đóng góp hiệu quả các hoạt động tại Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ ba và cuộc họp lần thứ 32 Ủy ban thường trực ICAPP.