Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Diễn đàn nữ lãnh đạo quốc tế 2018 - Nữ lãnh đạo và nền kinh tế số

    20:27 - 27/03/2018

    (VOH) - Chương trình là cơ hội để lắng nghe tiếng nói của những nữ lãnh đạo thành công trên thế giới.