VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Diễn đàn Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố châu Á-Thái Bình Dương (gọi tắt là TPO) lần thứ 8 diễn ra từ ngày 21 -22/6 tại TPHCM.