Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM điều chỉnh một số mốc thời gian năm học

    15:53 - 05/03/2020

    (VOH) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa ban hành thông báo gửi đến các trường về thực hiện một số mốc thời gian trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.