Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

    07:41 - 12/11/2019

    (VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 – 2020.