Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Năm 2019: Các trường Công an nhân dân tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu

    08:23 - 27/02/2019

    (VOH) - Trong năm 2019, các trường CAND dự kiến sẽ tuyển sinh thêm 1.600 chỉ tiêu. Trong đó, hệ đại học có 1.300 chỉ tiêu (đã bao gồm gửi đào tạo ngành Y 50 chỉ tiêu) và 300 chỉ tiêu hệ trung ...